Parinti Tematice

Discernamant - Trezvia

Discernamant - Trezvia
- Partea 1

        Cei ce voiesc să slujească cu sinceritate lui Hristos, înainte de orice, trebuie să aibă grijă de a-și alege după sfaturile părinților și prin conștiința lor proprie, locurile, felurile de viață, chipurile de virtute și îndeletnicirile potrivite cu ei înșiși. Căci nu toți pot duce o viață cenobitică din pricina lăcomiei, după cum iarăși nu toți pot trăi în sihăstrie din pricina caracterului lor irascibil. Fiecare dar să cerceteze care îi este viața cea mai potrivită. ... Citeste mai departe.

Discernamant - Trezvia
- Partea 2

        Dacă îți apare vreun gând în minte, trebuie să-l cercetezi spunându-ți: “Unde ca sfârși acest gând? Va sfârși în gheenă.” și astfel gândul te va părăsi lăsându-te liniștit. Deci fă cu toate gândurile la fel: îndată ce apare un gând cercetează-l și de este rău, taie-l degrabă.
       Canonul tău să fie luarea aminte la gândurile tale și să ai frica lui Dumnezeu spunându-ți: “Cum ai petrecut timpul trecut? Mă voi pocăi măcar acum căci s-a apropiat ieșirea mea și voi răbda pe aproapele meu și încercările venite de la el până ce va face Domnul mila Lui cu mine ducându-mă la starea nemînierii scoțând din mine pizma – puiul diavolului. ... Citeste mai departe.

Discernamant - Trezvia
- Partea 3

        Stăruie în inima ta luând seama la simțurile tale și dacă vei împăca cu tine amintirile lor, ai prins tâlharii care o fură, căci cel ce pătrunde în toată amănunțimea gândurile sale cunoaște pe cei ce voiesc să intre în el și să-l întineze. (Nu ajunge eliberarea de patimi adusă de necazuri, ci ne este necesară grija de omul interior și renunțarea la voile proprii pentru a dobândi virtuțile. Numai renunțând la propria voie câștigăm virtuțile care sunt rezultatul unui mare efort, dar de fapt cel mai mare efort este să renunțăm la împlinirea voilor proprii împlinind-o pe cea a lui Dumnezeu. ... Citeste mai departe.

Discernamant - Trezvia
- Partea 4

         După cum corăbierii cârmuiesc corabia cu grijă, ca să n-o izbească de vreo stâncă văzută sau nevăzută, așa și cei ce se silesc spre viața duhovnicească trebuie să cerceteze cu frică ce trebuie să facă și ce să nu facă. De asemenea să creadă că legile lui Dumnezeu le sunt de folos, tăind de la suflet toate gândurile păcătoase. (Antonie cel Mare)10
        După cum cârmacii și cei ce țin frânele cu sârguință și cu luare aminte ajung la țintă, tot așa cei ce se silesc spre viața cea dreaptă și virtuoasă, trebuie să călătorească cu sârguință și cu grijă, precum se cuvine și după cum e voia lui Dumnezeu. ... Citeste mai departe.