Parinti Tematice

Iadul

Iadul
- Partea 1

         Frica Gheenei și dragostea Împărăției dau puterea de a răbda necazurile. Iar aceasta nu vine de la noi înșine, ci de la Cel ce cunoaște gândurile noastre. (Marcu Ascetul)16