Parinti Tematice

Credinta

Credinta
- Partea 1

        Să alergăm cu bucurie și cu luare aminte către lupta cea bună neînfricoșîndu-ne de potrivnici noștri care, și dacă nu-i vedem privesc la fața sufletului nostru și de o vor vedea schimbată din pricina fricii, atunci ne vor ataca și mai puternic cunoscând viclenii că ne-am slăbănogit. Deci să ne înarmăm împotriva lor cu curaj căci nimeni nu pornește război împotriva celor ce luptă cu ardoare.
       Pe cât înflorește credința în inimă, tot pe atât se sârguiește și trupul în slujire; iar când se împiedică în necredință – cade, căci “Tot ce nu este din credință este păcat” (Romani 14,23). ... Citeste mai departe.

Credinta
- Partea 2

        Dacă sunt multe valurile mării, nu este oare cineva care să-L trezească pe Iisus ca să certe vânturile și să facă liniște pentru a-L cunoaște ca Dumnezeu și a I se închina?
       Toți suntem slabi sau bolnavi în privința credinței putând-o afirma cel mult prin cuvânt. Numai cel ce s-a vindecat de o boală fără mijloace ajutătoare arată că a crezut cu adevărat.
       De crezi cu adevărat că Dumnezeu este cel ce te-a adus aici, încredințează-i Lui grija de tine, aruncând asupra Lui toată grija ta și El va rândui precum voiește ale tale. ... Citeste mai departe.

Credinta
- Partea 3

        Frica de Dumnezeu este o mărturie lăuntrică a sufletului despre prezența și puterea lui Dumnezeu. (Fil. XII)
       Să nu te tulburi niciodată, ci mai degrabă să ne străduim să privim spre șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise, după cuvântul Domnului. Căci l-a pus pe el în vârful muntelui, ca tot cel mușcat de vreun șarpe, privind la el să se vindece (Numeri 21,8-9) Domnul nostru Iisus Hristos s-a asemănat cu șarpele de aramă – Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om , care prin Adam a devenit șarpe sau dușman al lui Dumnezeu. ... Citeste mai departe.

Credinta
- Partea 4

         Despre faptul că nu trebuie să ne îngrijim de îmbrăcăminte și bucate, socot de prisos a mai scrie, însuși Mântuitorul oprind acest lucru în Evanghelii. “Nu vă îngrijiți, zice, în sufletul vostru ce veți mânca, sau ce veți bea, sau cu ce vă veți îmbrăca”, căci toate acestea le fac păgânii și necredincioșii, care leapădă purtarea de grijă a Stăpânului și tăgăduiesc pe Făcătorul. De creștinii este cu totul străin acest lucru, de îndată ce cred că și cele două vrăbii vândute cu un ban stau sub purtarea de grijă a Sfinților îngeri. ... Citeste mai departe.