Parinti Tematice

Rabdare - Suferinta

Rabdare - Suferinta
- Partea 1

         Necazul pe care îl rabzi cu bună înțelegere te va face să-i afli rodul în vremea rugăciunii. (Evagrie Ponticul)39
        Dacă ești răbdător, pururea te vei ruga cu bucurie. (Evagrie Ponticul)39
        Dacă te îngrijești de rugăciune, pregătește-te împotriva năvălirii dracilor și rabdă cu bărbăție biciuirile lor. Căci vor veni asupra ta ca fiarele sălbatice și tot trupul ți-l vor chinui. (Evagrie Ponticul)39
        Pregătește-te ca un luptător încercat. De vei vedea fără de veste vreo nălucire, nu te clinti. ... Citeste mai departe.