Parinti Tematice

Smerenia - Mandria

Smerenia - Mandria
- Partea 1

        Cei ce clădesc peste pietre cărămizi sunt cei ce la început au înălțat clădirea virtuților fără supunere și pentru că sunt necercați în nevoințele smerite ale supunerii, au fost biruiți și clădirea li s-a micșorat slăbindu-se. Cei ce au înălțat stâlpi sunt cei ce de la început intră în viața singuratică, de aceea, fiind fără temelie sunt biruiți. Iar cei ce merg pe jos sunt cei ce înaintând pe încetul pe drumul lipsit de mândrie al supunerii, se fac de nebiruit ca unii ce au experiența războaielor.
       Cei lipsiți de povățuire cad ca frunzele și cei ce se ostenesc fără sfătuire, în general se rătăcesc. ... Citeste mai departe.

Smerenia - Mandria
- Partea 2

        Fă-te ca Iov “bând batjocura ca apa”.
       Lucrarea vădită, cu ostentație sau chiar neacoperită din negrijă a poruncilor deseori stârnește pizma și resentimentul celorlalți, fiind catalogată de ei (precum și este de fapt) contrară smereniei; de aceea pentru ocolirea acestor neajunsuri trebuie să faci acest lucru cât mai disimulat și mai acoperit.
       Cel ce rabdă aceste arderi cu fierul înroșit se va mântui iar cel ce are în nări răul miros al său, nu simte alt miros, chiar de-ar sta deasupra tuturor mortăciunilor. și cel jefuit de tâlhari n-are ce da altora. ... Citeste mai departe.

Smerenia - Mandria
- Partea 3

        Zis-a avva Isaia: de nu se va face omul pildă întru toate, nu poate locui împreună cu aproapele. (Filocalia XII)
       Zis-a avva Isaia: “Nimic nu-i umilește mai mult pe demoni, nu întărește sufletul și nu luminează mintea ca mărturisirea celor cugetate Părinților duhovnicești; și nimic nu-i bucură pe demoni, nu întunecă mintea, nu împietrește inima și nu înnoroiază conștiința ca ascunderea gândurilor. ... Citeste mai departe.

Smerenia - Mandria
- Partea 4

         Îngrijește-te să agonisești multă cugetare smerită și bărbăție, și “răutatea lor nu se va atinge de sufletul tău și biciul nu se va apropia de cortul tău, că îngerilor Săi va porunci ca să te păzească pe tine”, iar aceștia vor izgoni de la tine toată lucrarea potrivnică. (Evagrie Ponticul) 45
        Dacă te rogi împotriva patimii, sau a dracului care te supără, adu-ți aminte de Cel ce zice: “Voi alunga pe vrăjmașii mei și-i voi prinde și nu mă voi întoarce până ce nu-i voi nimeri. Asupri-i-voi pe ei și nu vor putea să stea; cădea-vor sub picioarele mele”, și cele următoare. ... Citeste mai departe.