Parinti Tematice

Ascultarea

Ascultarea
- Partea 1

         Să ai în rugăciunea ta ochi neîmprăștiat și, lepădându-te de trupul și sufletul tău, trăiește prin minte. (Evagrie Ponticul)2