Parinti Tematice

Mania - Blandetea

Mania - Blandetea
- Partea 1

        Domnul deschide ochii “orbilor” celor ascultători pentru a-i face să vadă virtuțile învățătorului, dar îi întunecă pentru a nu-i vedea slăbiciunile; vrăjmașul binelui face însă contrariul.
       Cei sârguincioși să ia aminte cu atât mai mult la ei înșiși ca nu cumva judecându-i pe cei leneși să se păgubească mai mult decât ar merita defectul acelora, ba încă să fie osândiți mai mult decât aceia. De aceea și cred că a fost plăcut Lot în fața lui Dumnezeu, deoarece fiind el în mijlocul unora ca aceștia, nu s-a arătat niciodată osânditorul lor. ... Citeste mai departe.

Mania - Blandetea
- Partea 2

        O mare importanță se acordă în aceste “Scrisori” iertării unora de către alții și rugăciunii unora pentru alții. Cererea de iertare înmoaie sufletul celui ce cere dar și celui căruia i se cere, precum îl înmoaie iertarea pe cel ce iartă și pe cel iertat făcând astfel cu putință comunicarea reală de putere și de viață de la unul la altul căci amândouă contribuie la înaintarea în smerenie și la eliberarea de slavă deșartă. Numai cerând rugăciunea altora ne smerim eliberându-ne de mândrie, precum în rugăciunea pentru altul ne eliberăm de invidia care nu se bucură de binele altuia. De aceea, numai rugându-ne unii pentru alții ne răspunde Dumnezeu cu împlinirea rugăciunilor noastre. ... Citeste mai departe.

Mania - Blandetea
- Partea 3

        Atunci când cineva vrea să răsplătească răul cu rău, poate să vatăme conștiința fratelui chiar și numai cu intenția. Există o comunicare spirituală între suflete chiar când nu se arată în fapte; e ceea ce psihologia constată prin fenomenul hipnozei și al sugestiei. Atâta doar că aceasta vede aceste fenomene numai când e activă și voința, pe când ele se produc chiar când voința nu la voiește. (Filocalia XII)
       De este la tine un frate străin, fă cu bucurie lucrul care trebuie și plecând el, fă-l asemenea. Primește-l cu bunăvoință și cu frica lui Dumnezeu ca să nu-i fie vizita spre pagubă. ... Citeste mai departe.

Mania - Blandetea
- Partea 4

         În cuvântări orice asprime să lipsească. Pentru că sfiala și neprihănirea știu să înfrumusețeze pe oamenii cu judecată mai mult decât pe fecioare, căci mintea iubitoare de Dumnezeu este o lumină care învăluie sufletul, cum învăluie soarele trupul. (Antonie cel Mare)3
        Nu trebuie să ne mâniem pe cei ce păcătuiesc, chiar de-ar fi făcut crime vrednice de osândă. Ci pentru dreptatea însăși, pe cei ce greșesc să-i întoarcem și să-i certăm dacă se nimerește, fie prin ei înșiși, fie prin alții. Dar să ne mâniem sau să ne înfuriem nu se cade, pentru că mânia lucrează dusă de patimă și nu de dreptate și de judecată. ... Citeste mai departe.