Parinti Tematice

Înfricoșata Judecată

·         Rugându-te, păzește-ți cu putere memoria, ca să nu-ți pună înainte ale sale, ci mișcă-te pe tine spre gândul înfățișării tale la judecată. Căci de obicei mintea e foarte răpită de memorie în vremea rugăciunii. (Evagrie Ponticul)19

·         Cei ce au câștigat dragostea desăvârșită față de Dumnezeu și și-au înălțat aripile sufletului prin virtuți se răpesc în nori și la judecată nu vin, cum zice Apostolul. Iar cei ce n-au câștigat cu totul desăvârșirea, ci au păcate și isprăvi bune laolaltă, vin la locul judecății și acolo, fiind oarecum arși prin cercetarea faptelor bune și rele, dacă va îngreuia cumpăna celor bune se vor izbăvi de munci. (Diadoh al Foticeii)19