Parinti Tematice

Credință

·        Frica de Dumnezeu este o mărturie lăuntrică a sufletului despre prezența și puterea lui Dumnezeu. (Fil. XII)

·        Să nu te tulburi niciodată, ci mai degrabă să ne străduim să privim spre șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise, după cuvântul Domnului. Căci l-a pus pe el în vârful muntelui, ca tot cel mușcat de vreun șarpe, privind la el să se vindece (Numeri 21,8-9) Domnul nostru Iisus Hristos s-a asemănat cu șarpele de aramă – Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om , care prin Adam a devenit șarpe sau dușman al lui Dumnezeu. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om fără păcat, ceea ce s-a arătat în faptul că s-a făcut un șarpe de aramă fără venin sau fără vreo suflare păcătoasă. De aceea la porunca lui Dumnezeu, Moise l-a închipuit pe Hristos prin șarpele de aramă. Ba într-un fel Hristos Însuși lucra prin acel șarpe de aramă, privirea la el vindecând pe cei pe care veninul șerpilor ce-i mușcau pe oameni, le pricinuia acestora moartea. Dar Hristos, omul adevărat, plin de puterea dumnezeiască, va scăpa pe oameni și de moartea veșnică. (Fil. XII)

·        De caută cineva pe Domnul cu durerea inimii, Domnul îl aude, dacă cere întru cunoștință și se îngrijește cu frică, nu este legat de ceva din ale lumii, ca să-l ducă pe el neîmpiedicat înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, după puterea lui. (Fil. XII)

·        Ia aminte la tine cu amănunțime, ca unul ce ești totdeauna înaintea lui Dumnezeu, ca să nu nădăjduiești nimic de la nimeni decât de la El singur, cu credință. Iar de ai trebuință de ceva, roagă-te lui Dumnezeu ca să ți se împlinească trebuința după voia Lui. și mulțumește lui Dumnezeu totdeauna ca Celui ce ți-a împlinit-o, iar de-ți lipsește ceva să nu-ți pui nicidecum nădejdea în om, nici să te întristezi ori să cârtești, ci suportă cu hotărâre fără tulburare zicând: “Sunt vrednic de multe necazuri pentru păcatele mele, dar de voiește Dumnezeu, mă poate milui.” Astfel cugetând, ți se va împlini toată trebuința. Ia aminte apoi să nu voiești să primești ceva de nu ești asigurat că Dumnezeu ți-a trimis aceea din roade drepte și astfel să o primești cu pace și cu conștiința împăcată. Iar cele ce le vezi venindu-ți din nedreptate, luptă sau viclenie, respinge-le și le aruncă gândind că “mai bună este o părticică mică cu frica lui Dumnezeu, decât multe vistierii cu nedreptate.” (Să nu primești nici o scăpare de vreun necaz, sau vreo ușurare a vieții prin vreo faptă nedreaptă a ta sau a altuia căci e de preferat un lucru mai mic ce-ți vine dintr-o faptă după Dumnezeu, decât un bine mai mare venit pe cale necinstită.) (Fil XII)